востегарка

дебела пръчка за удряне, тояга

Таквиа, като тебе, само от востегарка разбират!

Чиче17 от Дупница
25 Sep 2018 в 10:20:24 ч.
13 3

востегарка

голяма, дебела пръчка, най-често използвана за бой

Настрадин Ходжа, като видял, че момчето му е сдробило стомната, грабнал една неокастрена востегарка и почнал да го бъхта.

Игумен от София
04 Jun 2007 в 14:29:51 ч.
10 2
Добави алтернативно значение
Докладвай нередност