Правила

  • Пишете на кирилица.
  • Обяснявайте така, че да ви разберат всички. Тоест, не обяснявайте „бурия” с „чатлама”.
  • Дайте пример, за да може другите да разберат правилната употреба на думата.
  • Реклами и лични нападки не са позволени.

Въведете произволен брой етикети, разделени със запетайка

Името и градът ще се появят под определението на думата

Моля, напишете с една дума на колко е равно пет плюс пет