вилаетски вестници

Турски периодични издания, предназначени за други народности в Османската империя. Като валия на Дунавския вилает Мидхат паша стига до идеята да издава официозен турски вестник за въздействие върху раята и основава „Дунав. Вестник, който съдържава вътрешни и външни новини и сякакви разсъждения”. Вестникът излиза в Русе, седмично, от 1865г. до 1877г.. Редактор е Исмаил Кемал, редактори-българи са Ст. Попов и Ив. Чорапчиев. Отпечатва се във вилаетската печатница на турски и на български език. Помества официални новини и мнения, насочен е срещу революционното движение, печата протести на българи срещу революционните чети. Няма значително влияние. В други вилаети също излизат подобни вестници: „Едирне" (1867-77) в Одрин, на турски, български и гръцки език с редактори за бълг. текстове последователно X. Г. Паламидов и Ст. Джансъзов; „Солун" (1869-70) в Солун, отпечатван на турски, български, гръцки и еврейски език. Има твърдения, че на български език излиза и в. „Призрен" в Призрен, когато градът е седалище на Скопския вилает.

Admin от София
09 Mar 2011 в 10:22:58 ч.
25 15
Етикети:
Добави алтернативно значение
Докладвай нередност