Родната полиция ни бие

саркастичен израз, използван като коментар за случаи на полицейско насилие и изобщо полицейски произвол върху (мирни) граждани. Пародира известния „стих” от припева на песента на Веселин Маринов „Нашата полиция” (дебилна подмазваческа халтура, написана специално за МВР) – „Родната полиция ни пази”. Среща се и в други варианти, някои от които са пригодени така, че да се римуват с оригинала, например „Родната полиция ни гази” и „Родната полиция ни мрази”.

Арестували човека за нищо и никакво и после го смлели от бой в районното. #Родната полиция ни бие.

• • •

Гледай, гледай – как се бият протестиращи в 21 век в България! … Как беше? – Родната полиция ни мрази.

мирен гражданин от БГ
12 Jul 2020 в 10:16:07 ч.
16 3
Добави алтернативно значение
Докладвай нередност