Докладване на дума или определение

  • Моля, опишете защо считате, че тази дума или някое от нейните определения трябва да бъдат променени респ. премахнати.

Не е задължително поле. Само ако желаете да получите отговор.

Моля, напишете с цифри годината на основаване на България.