EN BG

booze

Английски жаргон за „(силно) алкохолно питие, здраво пиене, пиячка”. Означава също и „пия, наливам се, пиянствам”.
Според официалната етимология произлиза от средноанглийското "bousen", което има аналог и в други германски езици, като холандски и немски. Според друга етимологията обаче, думата има връзка с българското (или турското) „боза” и е била заимствана от ромски - пренесена на запад от балкански цигани-номади. Както знаем, бозата е с ниско алкохолно съдържание, но това едва ли има някакво значение в случая - един Господ знае как от „боза” се е стигнало до "booze" (ако хипотезата изобщо е вярна).

Give me the booze! - Дай пиячката!
***
(В компания)
A: – Аре, пийпъл, let's booze!
B: – Йеее! Let's drink ALL the booze!
C: – А аз бих казал: Аре, пийпъл, да пийм ...да са напийм!
B: – Браво, ти си патриот!
...

от недски софия, 19 Feb 2016 в 23:22:47 ч.
0
0
Добави алтернативно значение

Докладвай нередност